Belangrijke informatie over het coronavirus leest u op onze KwadrantGroep website

Liever telefonisch contact?   088 512 40 00

Haal het beste in huis

Financiering en indicatie

De gemeente betaalt soms uw huishoudelijke hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat betekent dat u huishoudelijke hulp bij uw gemeente moet aanvragen. Die beoordeelt of de hulp die u vraagt noodzakelijk is. Dat is een indicatie. Als dat zo is, vergoedt de gemeente de kosten. Wel betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Ook bepaalt het WMO-loket welke huishoudelijke hulp u krijgt en hoeveel. Dat heet een indicatie. U kunt zelf aangeven of u de Zorg in Natura (ZIN) wilt ontvangen of via Persoonsgebonden Budget (PGB). 

Wanneer u zonder indicatie of naast uw indicatie zorg wilt, kunt u particuliere hulp aanvragen. U dient dit dan wel zelf te financieren.

Zorg in Natura (ZIN)

Bij Zorg In Natura krijgt u geen geld, maar tijd. De gemeente stelt vast op hoeveel uren u recht heeft. Als u bij de gemeente aangeeft hulp te willen ontvangen van KwadrantGroep, krijgen wij een melding. Daarna neemt een van onze relatiemedewerkers contact met u op. Wij bieden u dan de zorg die u wenst. U ontvangt de nota’s van het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wanneer u kiest voor PGB ontvangt u van de gemeente een geldbedrag waarvoor u zelf huishoudelijke hulp kunt inkopen. U kunt deze hulp ook bij KwadrantGroep inkopen. In dat geval bemiddelen wij tussen u en de huishoudelijke hulp, regelen de salarisbetaling en indien nodig de vervanging bij vakantie en ziekte. U blijft zelf werkgever en dus volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

Particuliere hulp

Heeft u geen WMO-indicatie van de gemeente gekregen en heeft u toch huishoudelijke hulp nodig, dan biedt KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp uitkomst met particuliere hulp.