Belangrijke informatie over het coronavirus leest u op onze KwadrantGroep website

Liever telefonisch contact?   088 512 40 00

Haal het beste in huis

Cliëntenraad

De kwaliteit van zorg en diensten moet voor de cliënt van Kwadrantgroep Huishoudelijke Hulp, zo goed mogelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat er een Cliëntenraad is die invloed kan hebben op het beleid. Medezeggenschap en inspraak zijn voor de Cliëntenraad meer dan alleen maar woorden. Daarom willen wij graag gebruik maken van uw ervaringen.

Wat doet de cliëntenraad?

De Cliëntenraad zet zich in voor de belangen van de cliënten. De directie van Kwadrantgroep Huishoudelijke Hulp, krijgt van de Raad gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke beleidsontwikkelingen en maatregelen op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening. De Raad is een gesprekspartner waar rekening mee gehouden wordt.

Samenstelling cliëntenraad en deskundigheid

De Cliëntenraad van Kwadrantgroep Huishoudelijke Hulp bestaat uit 5-7 leden. De leden zijn ‘ervaringsdeskundige’ op verschillende aandachtsgebieden en kunnen zich goed inleven in zowel de cliënt als de organisatie. Om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de zorg, onderhoudt de Cliëntenraad contacten met onder andere belangenorganisaties, zoals ouderenbonden en gemeentelijke Adviesraden. Zowel cliënt als organisatie profiteert van deze deskundigheid.
Elk lid van de Cliëntenraad brengt twee keer per jaar een bezoek aan een ontvanger van Huishoudelijke Hulp. Zo kunnen ze zich een goed beeld vormen van hoe de dienstverlening van de Huishoudelijke Hulp in de praktijk is. Deze ervaringen worden meegenomen in de adviezen die zij geven aan de organisatie.

De cliëntenraad is er voor u!

De Cliëntenraad zorgt ervoor dat u als cliënt kunt meepraten en meedenken over de organisatie van de Huishoudelijke Hulp. De Cliëntenraad hoort daarom graag hoe volgens u de dienstverlening beter of anders kan. Want alleen dan kan de Raad ervoor zorgen dat die zoveel mogelijk volgens uw wensen wordt uitgevoerd. Uw inbreng is erg belangrijk!

Waarvoor kunt u terecht bij de cliëntenraad?

Bij de cliëntenraad kunt u vragen stellen of problemen kenbaar maken die te maken hebben met de dienstverlening van de Huishoudelijke Hulp. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de (telefonische) bereikbaarheid of de kwaliteit van de hulpverlening.

Waar is de cliëntenraad niet voor?

De Raad bemiddelt niet in uw persoonlijke relatie met uw medewerker(s) en/of uw contactpersoon van Kwadrantgroep Huishoudelijke Hulp.
Hebt u klachten of wensen over de wijze van uw persoonlijke hulpverlening, dan kunt u daar het best eerst met uw medewerker en/of uw contactpersoon over praten.
Voor klachten die op deze manier niet opgelost kunnen worden, heeft de Kwadrantgroep een klachtenbemiddelaar. Mail: klachtenbemiddeling@kwadrantgroep.nl Telefoon: 06-304 625 23

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad, heeft u suggesties of wilt u zich inzetten voor de cliëntenraad? Neemt u dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Contactformulier