Belangrijke informatie over het coronavirus leest u op onze KwadrantGroep website

Liever telefonisch contact?   088 512 40 00

Haal het beste in huis

Klachten

Heeft u een klacht over Huishoudelijke hulp? Blijf er niet mee zitten. Wij horen graag wat u van ons vindt. Uw opmerkingen zorgen er voor dat we de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening kan verbeteren. Samen werken we aan de beste Huishoudelijke hulp.

Het is belangrijk om eerst uw probleem te bespreken met de persoon die het aangaat. Of u neemt contact op met de planner of leidinggevende. Komt u er samen niet uit, dan kunt terecht bij de klachtenbemiddelaar. Zij probeert samen met u een oplossing te vinden. Dit doet ze door te overleggen en te bemiddelen met de persoon waar uw klacht over gaat.

De klachtenbemiddelaar kunt u bereiken op 06 304 625 23, of mail naar klachtenbemiddeling@kwadrantgroep.nl. U kunt ook een brief sturen naar KwadrantGroep, Postbus 181, 9200 AD Drachten.

 

Klachtencommissie

Mocht u er onverhoopt ook met de klachtenbemiddelaar niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt uw klacht en spreekt daarna een oordeel uit. Stuur uw klacht in een gesloten envelop naar: Klachtencommissie voor verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg Friesland, t.a.v. de ambtelijk secretaris, Postbus 87, 8470 AB Wolvega. 

 

Geschillencommissie Zorg

Staat u niet achter de bemiddeling van de klachtenbemiddelaar of bent u het niet eens met het advies van de klachtencommissie, dan is er sprake van een geschil. In dit geval kunt u in beroep gaan bij de geschillencommissie. De geschillencommissie doet na een hoorzitting met de betrokkenen een bindende uitspraak. 

Contactgegevens:

Geschillencommissie Zorg

Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag

T. 070 310 5310 (op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)

www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten

 

Documenten