Belangrijke informatie over het coronavirus leest u op onze KwadrantGroep website

Liever telefonisch contact?   088 512 40 00

Haal het beste in huis

Bemiddeling en afspraken

Wanneer u via deze website één of meerdere services aanvraagt en de machtiging heeft ingevuld, dan gaat KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp op zoek naar een handige huishulp voor u. U ontvangt inloggegevens, waarmee u kunt inloggen op uw persoonlijke website. Via deze website kunt u o.a. het volgende downloaden: voorbeeldovereenkomst tussen u en de handige huishulp, sleutelovereenkomst, werkschema en facturen.

Belastingdienst

De handige huishulp werkt op basis van de regeling dienstverlening aan huis. Dit betekent dat u als opdrachtgever voor deze handige huishulp geen loonbelasting en premies volksverzekeringen hoeft af te dragen. De handige huishulp mag per week maximaal 3 dagen bij u als opdrachtgever werken. De handige huishulp dient zelf zijn (bruto) verdiensten door te geven aan de Belastingdienst. U als opdrachtgever hoeft zelf niets aan te geven bij de Belastingdienst. Voor meer informatie over de regeling dienstverlening aan huis, verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Kennis maken met de handige huishulp

Na aanmelding van één of meerdere services ontvangt u vanuit KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp de contactgegevens van een handige huishulp, welke wij voor u hebben geselecteerd. Wij raden u aan om zelf een afspraak te maken met de handige huishulp voor een kennismakingsgesprek. U kunt de handige huishulp vragen of ze een (geldig) legitimatiebewijs mee wil nemen. Geef tijdens het kennismakingsgesprek aan welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden, wat u van de handige huishulp verwacht en welk tarief u wilt betalen. Adviestarief is minimaal € 15,00. Eventueel kunt u met de handige huishulp een ‘rondje’ door het huis lopen. Wanneer u een klik heeft met de handige huishulp, dan kunt u direct overgaan tot de administratieve afhandeling. U kunt er ook voor kiezen om een vervolgafspraak te maken. U kunt eventueel ook referenties van de huishoudelijke hulp checken.

Indien er geen klik is tussen u en de handige huishulp, of indien het niet lukt om vooraf een kennismakingsgesprek te plannen, dan dient u dit binnen twee weken door te geven aan KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp. KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp zal dan een andere handige huishulp aan u voorstellen.

Afspraken maken met de handige huishulp

Contract tussen u en de handige huishulp

Wij raden u aan om de afspraken, welke u met de handige huishulp maakt, in een overeenkomst vast te leggen. Dit geeft voor beide partijen zekerheid. U kunt hiervoor gebruik maken van de voorbeeld overeenkomst van KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp. Deze kunt u vinden op uw persoonlijke website.

Sleutelovereenkomst

Mocht de handige huishulp gebruik moeten maken van uw huissleutel, dan raden wij u aan om de handige huishulp het formulier 'sleutel overeenkomst' te laten ondertekenen. De handige huishulp geeft hiermee aan dat een huissleutel is ontvangen en dat die ook weer geretourneerd zal worden bij einde van de overeenkomst. U kunt het formulier downloaden via uw persoonlijke website.

Werkschema

Samen met de handige huishulp kunt u een werkschema opstellen. De handige huishulp weet dan precies wat er verwacht wordt en u weet welke werkzaamheden er uitgevoerd zullen worden. Geef eventueel ook aan welke schoonmaakmiddelen er gebruikt moeten worden. U kunt een voorbeeld werkschema downloaden via uw persoonlijke website en dit aanpassen aan uw eigen wensen.

Schoonmaakartikelen

U dient zelf voor de schoonmaakartikelen en materialen te zorgen. U kunt met de handige huishulp overleggen welke artikelen er nodig zijn.

Werkbriefje

Wij raden u aan om, elke keer wanneer de handige huishulp is geweest, een werkbriefje in te vullen. Indien u akkoord bent met het aantal gewerkte uren, ondertekent u samen het werkbriefje. De handige huishulp neemt het werkbriefje mee en kan aan de hand van het werkbriefje de gewerkte uren verwerken in het computersysteem. Mocht het aantal uren aan het eind van de maand niet kloppen, dan kan de handige huishulp de werkbriefjes ter controle aan u voorleggen.Aansprakelijkheid

U bent als opdrachtgever aansprakelijk voor schade. U kunt eventuele schade nooit verhalen op de huishoudelijke hulp. Controleer uw WA-verzekering/inboedelverzekering of u verzekerd bent voor schade aan uw eigendommen door de handige huishulp (huispersoneel).