Belangrijke informatie over het coronavirus leest u op onze KwadrantGroep website

Liever telefonisch contact?   088 512 40 00

Haal het beste in huis

Tarieven en betaling

Onze product Particulier

 
Huishoudelijke hulp  
Kookservice  
Was, strijk- en kledingreparatieservice  
Huisdierenservice  
Boodschappenservice  
Gezelschapsservice  
Bemiddelingskosten incasso door KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp €   1,50 per uur
Te betalen aan hulp per gewerkt uur € 15,00 per uur (minimaal)
Totale kosten € 16,50 per uur
Extra opties (indien u bijvoorbeeld niet over een computer beschikt)
Factuur op papier € 25,00 per kalenderjaar*
* € 2,08 per maand, we incasseren het bedrag in één keer (Bij aanvang t/m eind van het jaar)

Uurloon van de handige huishulp

Het advies uurloon voor de handige huishulp bedraagt minimaal € 15,00 bruto per gewerkt uur (dit is inclusief 8% vakantiegeld en vakantiedagen). De handige huishulp draagt zelf de wettelijke verplichte premies af. De inkomsten dient de handige huishulp zelf aan te geven via haar aangifte inkomstenbelasting.

Factuur van de handige huishulp

Binnen 14 dagen na afloop van de maand staat de factuur voor u klaar op uw persoonlijke website (of u ontvangt dit via de post indien u dit bij aanmelding heeft aangegeven). U dient de factuur binnen 14 dagen te voldoen aan uw handige huishulp. Indien de factuur niet klopt, dan kunt u dit aangeven bij uw handige huishulp. De factuur kan, na overleg met de handige huishulp, gewijzigd worden.

Factuur van KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp

Veertien dagen na factuurdatum worden de kosten voor het gebruik van de systemen en de bemiddeling middels automatisch incasso van uw bank/girorekening afgeschreven. De factuur wordt uiterlijk 14 dagen na afloop van de periode op uw persoonlijke website geplaatst.

Automatisch incasso is een verplichting en u dient hiervoor het incassoformulier in te vullen.

Samenvattend: u ontvangt na afloop van de maand twee facturen: één betaalt u rechtstreeks aan de handige huishulp en één wordt geïncasseerd door KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp.

Indexering

KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp heeft het recht om jaarlijks de tarieven op basis van de CBS loonindex te indexeren.

Speciale korting pashouders van pluZ

pluZ is het servicepakket van de KwadrantGroep. Als pashouder kunt u gebruik maken van diensten, cursussen en producten op het gebied van wonen, zorg, welzijn en gemak. Particuliere huishoudelijke hulp is voor pashouders van pluZ extra aantrekkelijk door de speciale korting van € 1,50 per uur. De eerste 12 weken (gerekend vanaf de eerste dag van inzet van de huishoudelijke hulp) betaalt u slechts € 15,00 per uur i.p.v. € 16,50 per uur.

Uw korting kan bij afname van 3 uur per week oplopen tot maar liefst € 54,=. 

Het aanbod geldt alleen voor nieuwe aanvragen van huishoudelijke hulp. Kijk voor de voorwaarden op www.pluzzorg.nl of bel voor meer informatie tel. 088 – 512 10 00.