Belangrijke informatie over het coronavirus leest u op onze KwadrantGroep website

Liever telefonisch contact?   088 512 40 00

Haal het beste in huis

Pers

Mediacontact
In principe verlopen alle contacten met de media via de afdeling Communicatie van de Kwadrantgroep. Dit geldt onder andere voor vragen naar aanleiding van uitgegeven persberichten en naar aanleiding van de actualiteit. Net als verzoeken voor interviews. We zorgen dan voor een afspraak met de te interviewen medewerker van Kwadrantgroep Huishoudelijke Hulp. Voor persvragen kunt u contact op kunnen nemen met de afdeling Communicatie via 088 512 70 06.

Fotograferen, filmen en geluidsopnamen
De privacy van onze cliënten en medewerkers is voor ons erg belangrijk. Daarom is het niet toegestaan om opnamen te maken in het gebouw of op het terrein van KwadrantGroep Huishoudelijke hulp. Onder opnamen verstaan we alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie. Het is ook niet toegestaan om terreinen of gebouwen te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur, tenzij de afdeling Communicatie hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent.

Wilt u toch graag fotograferen, filmen of geluidsopnamen maken, neem dan contact op met de afdeling Communicatie via 088 512 70 06 of door een e-mail te sturen naar communicatie@kwadrantgroep.nl.